Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor een retouraanvraag indienen via het contact formulier op onze website of gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Wij zullen je vervolgens de retouraanvraag bevestigen per email. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Na ontvangst van je retourzending, zullen we je tegoed binnen enkele dagen, doch uiterlijk binnen 14 dagen, terugstorten. Je krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd, indien je de volledige bestelling retourneert. Retour je maar een deel van de bestelling, dan krijg je alleen het aankoopbedrag van de geretourneerde artikelen gecrediteerd.

Alle informatie omtrent Garantie en Klachten vind je hier.
Alle informatie omtrent het Retourneren en Ruilen vind je hier.

 

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zal je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.”.NL L 304/84 Publicatieblad van de Europese Unie 22.11.2011.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Pässi Women’s Sportswear geretourneerd worden. De kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor je eigen rekening

Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

———————————————————————————————————————-

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan

Pässi Women’s Sportswear
Postbus 5202
5201 GE ’s-Hertogenbosch
Nederland

Tel : +31 (0) 63630 9256

Email: sales@paessi.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Artikel:………………………Reden……………..nieuw maat:…………….
Artikel:………………………Reden……………..nieuw maat:…………….
Artikel:………………………Reden……………..nieuw maat:…………….
Artikel:………………………Reden……………..nieuw maat:…………….
Artikel:………………………Reden……………..nieuw maat:…………….
Artikel:………………………Reden……………..nieuw maat:…………….
Artikel:………………………Reden……………..nieuw maat:…………….
  1. Te klein
  2. Te groot
  3. Voldoet niet aan de verwachting
  4. Beschadigd
  5. Omruilen voor andere maat
Besteld op (DD-MM-JJJJ):
Bestelnummer:
Ontvangen op (DD-MM-JJJJ):
Naam/namen consument(en):
Adres consument(en):
IBAN Rekeningnummer:
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op paier wordt ingediend):
Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.