Garantie en klachten

Een klacht melden

Als je aankoop direct bij aflevering kapot of beschadigd is zonder dat je het in gebruik hebt genomen, meld dit dan direct aan ons per email “sales@paessi.com of telefonisch “+31 6 3630 9256″. Het artikel wordt dan geruild of de aankoop kan worden geannuleerd.

Twijfel je of een artikel in aanmerking komt voor garantie? Neem dan eerst contact met ons op, zodat we de klacht kunnen beoordelen.
Houdt altijd je bestel- of factuurnummer bij de hand.

 

Geen garantie

Klachten vallen buiten de garantie als deze zijn veroorzaakt door:

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • normale slijtage;
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing en/of wasvoorschriften.

 

Retouradres

Pässi Women’s Sportswear
Postbus 5202
5201 GE ‘s-Hertogenbosch